Ropień wątroby (abscessus hepatis) nie jest wcale tak rządkiem zjawiskiem u dzieci, jak się dotychczas uważało. Przyczyną rzadko kiedy bywa tutaj zapalenie grubego jelita, co u do. rosłych występuje najczęściej. Uraz brzucha, zapalenie żył pępkowych. przeniknięcie glisty przez przewody żółciowe do wątroby — oto przy czyny, wprawdzie niezmiernie rzadkie, a le bardzo charakterystyczne dla wieku dziecięcego. Poza tern ropień wątroby u dziecka może wystąpić w przebiegu przewlekającego się zapalenia wyrostka robaczkowego i w przebiegu ropnicy. Objawy ogólne polegają na wysokiej gorączce z dużemi spad kami, której towarzyszą gwałtowne dreszcze, pocenie się, zaburzenia w trawieniu (wymioty żółcią, biegunka), lekka żółtaczka i t. d. Objawy miejscowe: ból w prawem podżebrzu, promieniujący do prawego ramienia, znaczne powiększenie wątroby, z dużą bolesnością przy wymacywaniu i wreszcie deformacja prawej połowy klatki piersio wej, a więc rozszerzenie jej u podstawy z pewnem uwypukleniem się na granicy płuca i wątroby.